План роботи Новофедорівської ЗОШ І-ІІІ ступенів на 2016-2017 навчальний рік

СЕРПЕНЬ

Розділ

Завдання та зміст роботи

Термін

виконання

заходів

Відповідальні

за виконання

Зауваження

щодо виконання

( перенесення,

зміни, зняття )

1. Реалізація

Закону України

„Про загальну середню освіту”

1. Здійснити перевірку підготовки вчителів до нового навчального року (атестація робочих місць, аналіз роботи за 2016-17 н.р.)

2.Здійснити рейд-перевірку по залученню дітей шкільного віку до навчання, та тих, які не мають відповідної освіти.

3. Прийняти до 1 класу дітей у кількості 7 чоловік.

4. Провести заходи по виявленню учнів, які потребують влаштування до спеціальних шкіл.

5. Організувати чергування вчителів, затвердити обов’язки чергового вчителя. Складання графіку чергування вчителів і учнів по школі.

6. Забезпечити наявність документів, що підтверджують подальше навчання учнів, які вибули за літо, та випускників 9-го класу.

До 29/08

До 29/08

До 29/08

До 29/08

До 29/08

Дирекція, ЗНР

ЗНВР

Колпак Л.І., кл.кер.

Козаченко А.О., Колпак Л.І.,кл.кер.

Поліновська Н.А.

2. Організація навчально-пізнавальної діяльності учнів

1. Скласти план-календар роботи школи, опрацювати розклад уроків.

До 01/09

Дирекція

3. Становлення та розвиток виховної системи

1. Підготовка до проведення Дня знань – свята Першого дзвоника

До 31/08

Поліновська Н.А.

4. Теоретична та методична робота з кадрами

1. Провести педагогічну раду ( додаток № 1 )

2. Провести нараду при директорі ( додаток № 2 )

3. Укомплектувати школу педагогічними кадрами.

4. Ознайомити трудовий колектив з Правилами внутрішнього розпорядку на навчальний рік.

5. Інструктивно-методична нарада „Вивчення і аналіз нової навчально-програмової документації.»

6. Організувати роботу з малодосвідченими та молодими вчителями: - провести бесіди з молодими вчителями;

- надати можливість вчителям обрати наставника з членів колективу;

- допомогти скласти план роботи на рік;

- видати наказ про організацію роботи з молодими та малодосвідченими вчителями.

30/08

До 31/08

До 01/09

після конференції

До 31/08

Дирекція

Дирекція

Дирекція

Дирекція

ЗНВР

5. Охорона та зміцнення здоров’я учнів. Забезпечення безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу.

1. Видати наказ про призначення відповідальних за БЖ електрообладнання та протипожежної безпеки.

2. Перевірити підготовку навчальних кабінетів до нового навчального року. Видати відповідні акти.

3. Скласти угоду з ПК по проведенню заходів по охороні праці на 2016-2017н.р.

4. Ознайомити колектив з планом евакуації, з розподілом обов’язків на випадок надзвичайних ситуацій, довести ці документи під розписку.

5. Забезпечити проведення повторного інструктажу для працівників усіх служб та підрозділів школи.

6. Провести перегляд та затвердження інструкцій з БЖ.

До 29/08

До 30/08

До 30/08

До 30/08

Згідно вимог

Згідно вимог

Козаченко А.О.

Комісія

Козаченко А.О.

Козаченко А.О.

Козаченко А.О.

Козаченко А.О.

6.

Співдружність сім’ї, школи, громадськості та позашкільних закладів з метою розвитку особистості учнів

1. Затвердити режим роботи школи.

2. Провести батьківські збори у 1-му класі.

До 30/08

До 26/08

Козаченко А.О.

Сем’янчук А.В.

7. Організація контролю за діяльністю учасників навчально-виховного процесу.

1. Перевірка планування всіх ланок школи.

2. Видання організаційних наказів.

До 30/08

До 30/08

Козаченко А.О.

Козаченко А.О.

8. Фінансово-господарська діяльність.

1. Узгодження та затвердження штатно-посадового розпису на новий навчальний рік.

2. Підготовка інвентарю для прибирання шкільних приміщень.

3. Забезпечення необхідним інвентарем, миючими засобами.

До 30/08

До 25/08

Козаченко А.О.

Сорокіна А.П.

ВЕРЕСЕНЬ

Розділ

Завдання та зміст роботи

Термін виконання заходів

Відповідальні за виконання

Зауваження щодо виконання

(перенесення, зняття, зміни)

1. Реалізація Закону України „Про загальну середню освіту”

1. Скласти списки учнів школи.

2. Поновлення банку даних на дітей різних категорій

3. Провести зустріч з учнями, що прибули до школи, та їх батьками.

4. Взяти під контроль учнів, що схильні до відставання у навчанні і систематично надавати їм допомогу.

5. Залучати учнів до роботи в гуртках, виконанню громадських доручень.

6. Організувати збір даних про учнів, що не прийшли до школи кожного дня, дані передавати до відділу освіти.

7. Забезпечити підручниками всіх учнів школи.

8. Контролювати знання положень Статуту та Правил внутрішньошкільного розпорядку учнями школи.

9. Поновлення фототеки учнів, схильних до правопорушень та бродяжництва.

10. Складання та затвердження розкладу роботи гуртків.

11. Забезпечення наявності документів, що підтверджують подальше навчання учнів.

12. Доповнення інформації в профілактичних картках учнів, що стоять на внутрішньо шкільному обліку.

13. Складання актів обстеження домашніх матеріально – побутових умов категорійних учнів .

14. Оформлення стендів:

- розклад уроків;

- розклад роботи гуртків, позакласної роботи.

До 26/08

З 02/09.по 11/09

Постійно

Постійно

Постійно

Постійно

12/09по 19/09

До 09/09

До 26/09

Постійно

02/09-09/09

До 05/09

Колпак Л.І

Поліновська Н.А.

кл.кер.

Козаченко А.О.

Колпак Л.І.

Поліновська Н.А.

Козаченко А.О.

Дирекція

Козаченко А.О.

Класні керівники, практичний психолог

Поліновська Н.А.

Колпак Л.І.

Практичний психолог,

Поліновська Н.А.

Класні керівники

Поліновська Н.А.

Дирекція

2. Організація навчально-пізнавальної діяльності учнів

1. Скласти координаційний графік навчальних екскурсій, контрольних робіт.

2. Скласти план роботи по предметам, класних керівників, МО, творчих груп, роботи гуртків, бібліотеки.

3.Поновити предметні стінгазети.

До 09/09

До 09/09

До 05/09

ЗНВР

ЗНВР,ЗВР.

Вч.-предметн.

3. Становлення та розвиток виховної системи.

1.

Свято Першого дзвоника « Добрий день , рідна школо!»

2.

Поновлення банку даних категорійних дітей.

3.

Складання актів обстеження матеріально-побутових умов сімей категорійних учнів.

4.

Поновлення інформації в профілактичних картках учнів, що стоять на внутрішньошкільному обліку.

5.

День фізкультури та спорту:

- олімпійські уроки «Спорт – це життя»;

- спортивно-розважальна програма «Роби з нами! Роби, як ми! Роби краще нас!»

6 .

7.

Планування виховної роботи з класами, роботи дитячих громадських організацій – «Барвінкової країни», «Веселкової республіки», «Президентської республіки», гурткової роботи.

Обладнання класних куточків, куточків Державної символіки, куточків здоров’я .

8.

-

Вибори до вищого органу учнівського самоврядування – парламенту.

9

Всесвітній День туризму:

- походи вихідного дня

10

- Тематична лінійка до дня народження Василя Сухомлинського

11

12

Місячник основ безпеки життєдіяльності: «Прекрасний світ наш,подивись,

І ти навчись здоровим бути!

В собі гармонію знайди,

Щоб радість людям роздобути!»

Акція «Увага! Діти – на дорозі!»

13

14

Всеукраїнський день бібліотек:

- тематичні виставки;

- вікторини;

- конкурс закладинок;

- скринька побажань.

Конкурс майстрів художнього читання «Наша земля – Україна»

01/09

02/09 – 09/09

До 11/09

З 02/09 –

постійно

10/09

З 02/09 по

11/09

До 09.09

23.09

27.09

28.09

01/09 – 30/09

Протягом

місяця

30.09

Протягом

місяця

Поліновська Н.А.

Практичний психолог

Гурнак С.В.

Класні керівники,

Поліновська Н.А.

Класні керівники,

батьківські комітети

класів,практичний

психолог Гурнак С.В.

Класні керівники , вч.

фізкультури

Педагог-організатор,

Поліновська Н.А.

керів.гуртків

Кл.керівн.

ЗВР,пед..-орган.,

Вч.фізкультури .

.

Бібліотекар,

класні керівники

Поліновська Н.А.

кл. керівники,педагог-

організатор,вч.основ

здоров’я.

ЗВР, педагог –

організатор.

кл.,керівники

Бібліотекар,

Свиридова Д.Л.,ЗДВР

Поліновська Н.А.

Кл. керівники

Бібліотекар

Свиридова Д.Л.,

пед.організатор.,вчителі

укр.літератури

класні керівники

4. Теоретична та методична робота з кадрами.

1. Затвердити календарно-тематичні плани з усіх предметів на І семестр навчального року.

2. Видати наказ про організацію методичної роботи в школі на

2016-2017н.р.

3. Для організації керівництва методичною роботою створити раду методичного кабінету у складі:

ЗНВР, голів МО

4. Спланувати роботу методичної ради.

5. Встановити таку структуру методичної роботи в школі: - районні постійно діючі семінари;

- районні предметні МО;

- МО вчителів школи;

- динамічні групи;

- творчі групи;

6. Інструктаж педагогічних працівників та перевірку оформлення ними класних журналів.

7. Стажування і наставництво.

8. Запропонувати педагогічному колективу працювати над вирішенням проблемних питань (індивідуально).

9. Скласти графік проведення відкритих уроків

10. Підготувати списки та необхідну документацію для проведення тарифікації педагогічних працівників.

11. Забезпечити курсову перепідготовку вчителів.

12. Скласти план роботи МО.

13. Запропонувати вчителям пройти чергову атестацію.

14. Видати наказ „Про підготовку та проведення атестації педагогічних працівників”.

15. Затвердити склад шкільної атестаційної комісії.

16. Вчителям, що атестуються, підготувати індивідуальні плани атестації.

17. Складання планів самоосвіти вчителів.

18. Провести організаційне засідання атестаційної комісії про розподіл доручень.

До 09/09

До 09/09

До 12/09

До 09/09

Протягом року

4 засід.на рік

Прот.року

До 05

Прот.року

До 12

До 20

До 20

До 30

Дирекція

ЗНВР

Дирекція

ЗНВР

ЗНВР

Дирекція

ЗНВР

Кер.МО

Дирекція

Керівники МО

Дирекція

Учителі,

Голова атестаційної комісії

5. Охорона та зміцнення здоров’я учнів, забезпечення безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу.

1. Забезпечити диспансерне обстеження учнів, сформувати спец групи.

2. Провести вступні інструктажі з всіма учнями школи.

3. Розробити план та графік занять із охорони праці з учнями.

4. Поновити куточки з безпеки життєдіяльності по класам.

5. Контроль за повітряно-тепловим режимом у класних кімнатах.

6. Провести вивчення учнями правил БЖ на уроках фізичного виховання, трудового навчання,хімії,фізики,гуртків.

Систематично вести журнали інструктажів.

7. Бесіда з учнями 1-11 класів: „Зовнішній вигляд учнів. Жіночність”.

8. Надання долікарської допомоги учням.

9. Профілактичні щеплення.

10. Складання перспективного меню.

11. Обстеження учнів на наявність педикульозу.

12. Проведення медогляду працівників.

13. Ознайомлення учнів з планами евакуації на випадок тривоги.

14. Організація участі школярів у проведенні санітарних днів.

15. Організація роботи спеціальних медичних груп.

16. Організація навчання з охорони праці з технічними та педагогічними працівникам.

До 09/09

01

Медсестра, кл.кер.

ЗВР, кл.кер.

Класні керівники

Класні керівники

Медсестра

Учителі-предм.,кер.гуртків.

Медсестр,кл.керівн.

Мдсестра

Медсестра

Медсестра

Медсестра

Медсестра

Кл.кер.

Медсестра

Козаченко А.О.,

Сорокіна А.П., Колпак Л.І.

6. Співдружність сім’ї, школи, громадськості та позашкільних закладів з метою розвитку особистості учнів.

1. Організувати гаряче харчування учнів школи.

2. Організувати роботу батьківського лекторію в 1-11 класах.

3. Розподіл громадських доручень серед педагогічних працівників спільно з ПК школи.

4. Складання плану батьківсько-педагогічних рейдів у сім’ї учнів, що потребують особливого контролю школи.

5. Засідання батьківського комітету школи.

6. Проведення загально-шкільних батьківських зборів

З 02.09

Дирекція

Поліновська Н.А.

Козаченко А.О., ПК

Поліновська Н.А.

Дирекція

Козаченко А.О.

7. Організація контролю за діяльністю учасників навчально-виховного процесу

1. Затвердження планів виховної роботи класних керівників.

2. Затвердження планів проведення відкритих заходів класними керівниками.

3. Складання координаційних графіків проведення письмових контрольних, практичних та лабораторних робіт з основ наук.

4. Аналіз планування всіх ділянок роботи школи

5. Здійснити перевірку:

5.1. Стану ведення контролю класними керівниками за відвідуванням учнями школи

5.2. Стану роботи з вивчення правил дорожнього руху з учнями початкових класів

5.3. Організації гарячого харчування

До 09/09

Козаченко А.О.

Козаченко А.О.

Колпак Л.І.

Козаченко А.О.

Дирекція

Поліновська Н.А.

Дирекція

8. Фінансово-господарська діяльність.

1. Контроль за санітарним станом території школи.

2. Щотижнева перевірка горища, складських приміщень на наявність легкозаймистих речовин.

3. Складання звітів про використану електроенергію.

З 02.09 по 10.09

Завгосп Сорокіна А.П.

22.09.

ЖОВТЕНЬ

28.09.

Розділ

Завдання та зміст роботи

Термін виконання заходів

Відповідальні за виконання

Зауваження щодо виконання (перенесення, зняття, зміни)

1. Реалізація Закону України „Про загальну середню освіту”.

1. Здійснювати постійний контроль за відвідуванням учнями школи.

2. Виділити час для самопідготовки, перевірки, підготовки до уроків слабовстигаючих учнів, консультації.

3. Перевірити забезпеченість підручниками учнів школи.

4. Обговорити та затвердити план роботи на канікулах .

01.10 – 30.10

Постійно

До 10

До 13

Колпак Л.І., кл.кер.

Колпак Л.І.,учителі

Дирекція

Дирекція

2. Організація навчально-пізнавальної діяльності учнів

1. Здійснити спостереження за рівнем засвоєння програмового матеріалу учнями 5-го класу.

2. Обговорити наслідки роботи за місяць 1-2 класи (МО).

3. Перевірити роботу з учнями, які схильні до відставання у навчанні

4. Провести підготовку до І тур Всеукраїнських предметних олімпіад.

5. Перевірка правильності оформлення класних журналів

6. Поновити предметні стінгазети.

01.10– 30.10

До 14

Протягом місяця

До 31

Протягом місяця

ЗНВР

Голова МО

Вч.-предметники

ЗНВР

Вчит. предметники

3. Становлення та розвиток виховної системи.

1

2

3

День працівників освіти:

- загальношкільне свято для вчителів «Ми для вас, дорогі вчителі, будем вічними учнями в школі!»;

- виставка букетів і композицій «Рідному Учителю!»;

- конкурс стінгазет « Привітання любому учителю»;

- день учнівського самоврядування.

Міжнародний день музики:

- тематична виставка «Відомі музиканти світу»;

- музичні перерви;

- експрес опитування «Музика в твоєму житті» та випуск експрес - газети.

Міжнародний день людей похилого віку.

- рейд до самотніх громадян села «Як поживає?»

- з подарунками від батьків та учнів, допомога по господарству.

4.

5.

Міжнародний день ООН:

- тематична виставка;

години спілкування «Що ми знаємо про ООН» .

- День визволення України від фашистських загарбників

6.

7.

8.

9.

10

11

12

13

14

15

16

Догляд за обелісками, пам’ятниками, могилами ветеранів; зустрічі зі солдатськими вдовами, дітьми війни, остербайте рами.

Конкурс плакатів за здоровий спосіб життя.

Участь у районному конкурсі майстрів художнього читання «Наша земля – Україна»

Батьківській лекторій:

- Лекція - презентація «Хто зберіг любов до краю і не зрікся роду,той ім’ям не вмре ніколи в спогадах народу»;

- Фотоілюстративна виставка «Герої не вмирають!»

- Аналіз анкетування учнів на тему «Як ви розумієте поняття «патріотизм»? А ти патріот?»

Покрова Пресвятої Богородиці

День козацької слави України:

- тематична виставка «Ми діти козацького роду!»

- спортивно-розважальна програма «Козацькі розваги»:

- 1-4 класи

- 5-8 класи

- 9-11 класи

Районні змагання зі спортивного орієнтування.

Районний етап Чемпіонату України з туристсько-спортивних походів серед учнівської молоді.

Європейський тиждень демократії:

- тематичні години спілкування.

Лінійка-набат «Нехай ніколи не повториться трагічна сторінка – Бабин Яр!»

День ветерана:

- святкові відвідини на дому ветеранів праці та Великої вітчизняної війни.

04/10

01/10

01/10

24.10

28.10

Протягом

місяця

Протягом

місяця

Поліновська Н.А.п-о.,

Кл. керівник

.

4.Теоретична методична робота з кадрами.

1. Опрацювати Типове положення про атестацію педагогічних працівників та додатки до нього.

2. Прийняти заяви вчителів, що мають проходити атестацію.

3. Засідання атестаційної комісії. Затвердження графіку проведення атестації.

4. Відвідати уроки молодих вчителів з метою надання методичної допомоги.

5. Провести засідання шкільних МО з затвердження завдань для І туру Всеукраїнських предметних олімпіад.

6.Провести педагогічну раду(додаток № 1)

До 01

До 12

До 17

Протягом місяця

До 10

Члени комісії

Голова комісії

Голова комісії

Голови МО

Голови МО

5. Охорона та зміцнення здоров’я учнів.

1. Перевірити систему опалення школи.

2. Провести практичне заняття по евакуації учнів з шкільного приміщення на випадок надзвичайної ситуації.

3. Проведення занять з вивчення Правил дорожнього руху.

4. Надання долі карської допомоги учням.

5. Профілактичні щеплення.

6. Складання перспективного меню.

7. Обстеження учнів на наявність педикульозу.

8. Бесіда „Обережно, гриби! Як розпізнати отруйні гриби”.

9. Створення умов для роботи лікаря-стоматолога та профілактичний огляд лікарем всіх учнів.

10. Здача санмінімуму технічним персоналом школи.

11. Навчання технічних та педагогічних працівників з охорони праці.

До 15

Згідно плану

Протягом місяця

За потребою

За планом

До 15

До 20

Завгосп

Дирекція

Класні керівники

Медсестра

Медсестра

Медсестра

Медсестра

Медсестра

Медсестра

Дирекція

6. Співдружність сім’ї, школи, громадськості та позашкільних закладів з метою розвитку особистості учнів

1. Контролювати організацію навчання у 1-му класі.

2. Провести засідання батьківського комітету.

3. Проведення батьківського лекторію.

Постійно

ІІІ вівторок місяця

До 16

Дирекція

Дирекція

ЗВР

7. Організація контролю за діяльністю учасників навчально-виховного процесу.

1. Здійснити перевірку:

1.1. Стану охоплення гуртковою роботою учнів школи.

1.2. Відповідність методики уроків фізичного виховання віковим особливостям учнів.

1.3. Провести класно узагальнюючий контроль 5 клас,11 клас.

1.4. Стану ведення щоденників учнів.

1.5. Стан викладання та рівень знань учнів з математики.

До 16/10

До 21/10

До 21/10

До21/10

До 30

ЗВР

ЗНВР

Дирекція

Дирекція

ЗНВР

8. Фінансово-господарська діяльність.

1. Перевірити систему опалення шкільного приміщення.

2. Забезпечити школу необхідною кількістю палива для опалювального сезону.

3. Складання звітів про спожиту електроенергію.

До 05/10

До 05/10

До 05/10

Завгосп

Завгосп

Завгосп

ЛИСТОПАД

Коломієць Р.О.

Верлата В.Г.

Дзісь О.М.

Дзісь Олена М.

Коломієць Р.О.

Дзісь Олександр М.

Верлата В.Г.

Розділ

Завдання та зміст роботи

Термін виконання заходів

Відповідальні за виконання

Зауваження щодо виконання (перенесення, зняття, зміни)

1. Реалізація Закону України „Про загальну середню освіту”

1. Провести рейд-перевірки стану збереження підручників.

2. Відвідати вдома учнів, які схильні до відставання.

3.Обговорити результати змагання за звання « клас року» за першу чверть.

До 15/11

На

прот.місяця

До 07

Бібліотекар

Класні керівники, соц..педагог.

ЗВР, пед.організація

2. Організація навчально-пізнавальної діяльності учнів

1. Провести І тур Всеукраїнських предметних олімпіад.

2 Організація роботи з невстигаючими та обдарованими дітьми.

3. Поновлення предметних стендів.

4. Робота по підготовці документів на отримання свідоцтв і атестатів про базову і повну освіту для випускників 9,11 класів.

Прот.місяця

До 06

ЗНВР,учителі

ЗНВР

Учит.-предметники.

ЗДНВР,класн.керів.

3. Становлення та розвиток виховної системи.

1.Засідання МО класних керівників :

1-4 класів

5-11 класів

2.День української писемності і мови:

- захід, присвячений І.П. Котляревському «Зачинателю рідної мови присвячується»

3.День пам’яті вбитих борців проти тиранії:

- тематичні уроки історії;

- години спілкування.

4. Заходи до річниці Революції Гідності.

5 . Наради при директору: «Залучення учнів до патріотичних заходів» - звіт-інформація класних керівників.

6. День пам’яті жертв голодомору 1932- 1933 рр.:Всеукраїнська акція «Запали свічку»

- тематична фото-ілюстративна виставка;

7. Підготовка агітбригади за здоровий спосіб життя

8. Екологічна акція « Посади дерево»

9. Участь у Пленумі районної дитячої громадської організації

«Веселкова республіка»

10. Участь в районному конкурсі методичних розробок «Перлина натхнення»

11.Осіннє свято «Ходить гарбуз по городу»

03/11

09/11

21/11

21/11

28.11

ЗВР,голови МО.

Вч.укр.мови,кл.керівники

9-11 кл.

Вчитель історії,

кл.керівники 5-11

ЗДВР,п-о,кл.керівн.

ЗВР

ЗВР

Класні керівники,П.О,вч.історії.

.Вч.основ здоров’я,п-о.

Класні керівники

Класні керівники,

ЗДВР.,П.О.

Вчителі- предметники

Класні керівники,п-о.

4. Теоретична та методична робота з кадрами.

1. Відвідування уроків молодих учителів з метою надання методичної допомоги.

2.Перевірка класних журналів, документації МО.

3. Сприяння реєстрації випускників на пробне ЗНО – 2017 року.

До 18

Протягом

місяця

Дирекція

Дирекція

ЗДНВР

5. Охорона та зміцнення здоров’я учнів.

1. Підготувати шкільні громадські місця до зимових умов.

2. Систематично перевіряти тепловий режим в класних кімнатах, вести спеціальний журнал.

3. Поновити по класах куточки з безпеки життєдіяльності.

4. Здача санмінімуму персоналом їдальні.

5. Надання долікарської допомоги учням.

6. Складання перспективного меню.

7. Профілактичні щеплення.

8. Обстеження учнів на наявність педикульозу.

9. Бесіда „Запобігання шкідливих звичок. Тютюнопаління”

10. Проведення медогляду учнів. Діагностика здоров’я підлітків.

11. Навчання технічних та педагогічних працівників з охорони праці.

До 10/11

Постійно в опал.період

До 15/11

До 10/11

Постійно

1 раз на тижд.

За планом

2 рази на тижд

До 25/11

До 20/11

Згідно плану

Завгосп

Медсестра

Кл.керівники

Медсестра

Медсестра

Медсестра

Медсестра

Медсестра

Медсестра

Медсестра

Дирекція

6. Співдружність сім’ї, школи, громадськості та позашкільних закладів з метою розвитку особистості учнів.

1. Організувати зустріч з працівниками правоохоронних органів.

2. Відвідування прикордонної служби в с. З.Порт

До 30

До 30

ЗВР

Пед.організ.

7. Організація контролю за діяльністю учасників навчально-виховного процесу.

1. Здійснити перевірку – Внутрішньошкільний контроль(додаток 3)

До 25/11

8.Фінансово-господарська діяльність

1.Перевірити горища, складські приміщення на наявність легкозаймистих та горючих речей.

2.Складання звітів про спожиту електроенергію.

1. Підготовка інвентарю для прибирання снігу, льоду. Заготівля золи для посипання території.

2. Складання звітів про спожите паливо.

До 15/11

До 05/11

До 20/11

До 05/11

Завгосп

Завгосп

Завгосп

Завгосп

ГРУДЕНЬ

Розділ

Завдання та зміст роботи

Термін виконання заходів

Відповідальні за виконання

Зауваження щодо виконання (перенесення, зняття, зміни)

1. Реалізація Закону України „Про загальну середню освіту”

1. Здійснити рейд-перевірку з питань організації гарячого харчування.

2.Підбити підсумки відвідування учнями школи за І семестр .

3.Аналіз виконання плану роботи школи за І семестр .

Прот.місяця

До 20/12

До 28/12

Бат.комітет,

Дирекція

ЗНВР, кл.керівники.

Дирекція

2. Організація навчально-пізнавальної діяльності учнів

1. Участь у ІІ турі Всеукраїнських учнівських олімпіадах.

2. Провести директорські контрольні роботи серед учнів 4-11 класів за І семестр.

3. Відкриті заняття гуртків.

4. Складання плану роботи вчителів на канікулах

5. Проведення нарад з класними керівниками з питань попереднього аналізу підсумків успішності в класах за І семестр ..

6.Поновити предметні стінгазети.

Прот.місяця

До 25/12

Прот.місяця

До 20/12

До 25/12

До 18/12

Учителі,ЗНВР

Вч.-предметники

Кер.гуртків

Учителі

Кл.кеівники

ЗНВР

Вч.-предметники

3. Становлення та розвиток виховної системи.

1. Всесвітній день боротьби зі СНІДом:

- тематичні години спілкування;

- перегляд відеоматеріали;

- виступ агітбригади «За здоровий спосіб життя»

1.День Збройних сил України:

- акція «Напиши листа солдату»

- захід «Історія українського війська в поезії й пісні».

2. Акція «Сонечко в долонях»:

- збір теплих речей для малозабезпечених та багатодітних родин, самотніх громадян; людей, що потрапили в скрутні життєві обставини.

3. День інваліда:

- волонтерська допомога по господарству односельцям-інвалідам.

4. Міжнародний день прав людини:

- тематична виставка «Твої права, людино»;

- години спілкування «Якими правами користуються діти»

5. Акція «Букет – замість ялинки»:

- виготовлення букетів і композицій із використанням хвойних гілок.

7. Акція «Допоможемо зимуючим птахам»:

- збір корму для зимуючих птахів;

- виготовлення годівничок;

8. Благодійні Новорічні вітання самотнім громадянам села.

9. Батьківський лекторій:

- інформаційна п’ятихвилинка «Святкування Дня ЗСУ-

один із засобів виховання патріотизму»;

- виставка малюнків до Дня ЗСУ;

- конкурсно-розважальна програма «Козацькі розваги»;

10. Районний конкурс декоративно-прикладного мистецтва «Космічні фантазії»

11. Участь у районному зльоті юних техніків.

12. Участь в районній виставці технічної творчості.

13. Новорічні ранки та вечори

«У новорічну ніч чудову казка знову оживає».

Новорічне свято «У пошуках Нового року»

Вечір «Новорічний карнавал»

01.12

06.12

Протягом

місяця

03.12

10/12

Протягом

зими

З 20/12

30/12

Протягом

місяця

Практичний психолог,

кл.керівн.

П.О., кл. кер.,

вчитель історії, кл. кер.,

ЗДВР,учнівське

самоврядування,кл.кер.,

П.О.

Учнівське

самоврядування,

кл. керівники,

Кл.кер.,вчитель права

бібліотекар

Кл.кер.,1-11кл.

Вч.біології,

кл.керівники, П.О.

Кл. кер.

4. Теоретична та методична робота з кадрами.

1. Провести засідання атестаційної комісії. Стан проходження атестації.

2. Відвідати уроки молодих вчителів з метою надання методичної допомоги.

3. Провести творчі звіти гуртків.

4. Обговорити та затвердити план роботи на зимових канікулах.

5. Засідання школи передового педагогічного досвіду.

6.Стажування і наставництво .

До 15

Прот.місяця

До 21/12

До 23

До 21

До 23

Голова комісії

Дирекція

Кер.гуртків,ЗВР

Дирекція

ЗНВР

Голови МО

5. Охорона та зміцнення здоров’я учнів.

1. Переглянути інструкції з БЖ під час проведення новорічних свят.

2. Провести цикл інструктажів з учнями:

2.1. „Безпека життєдіяльності під час новорічних свят”.

2.2. „Правила безпечної поведінки під час зимових канікул”.

2.3. „Щоб зимові розваги не принесли лиха”.

3. Тримати на контролі тепловий режим по класах.

5. Проаналізувати стан здоров’я учнів 1 класу після закінчення І семестру.

6. Надання долікарської допомоги учням.

7. Профілактичні щеплення.

8. Складання перспективного меню.

9. Обстеження учнів на наявність педикульозу.

10. Лекція „1 грудня – День боротьби зі СНІДом”.

11. Бесіда „Профілактика захворювання на грип, інші інфекційні хвороби”.

12. Навчання технічних та педагогічних працівників з охорони праці.

До 21

До 25

Постійно

Постійно

За планом

1 раз на тижд.

2 рази на тиж.

01/12

До 21/12

Згідно плану

ЗВР,класні керівники

Медсестра

Медестра

Медсестра

Медсестра

Медсестра

Медсестра

Медсестра

Медсестра

Дирекція

6. Співдружність сім’ї, школи, громадськості та позашкільних закладів з метою розвитку особистості учнів.

1. Проведення засідання батьківського комітету.

2. Проведення батьківського лекторію:

- Лекція «Сім’я і здоровий спосіб життя»

- Перегляд відеофільмів за тематикою лекторію

16/12

21/12

Дирекція

Класні керівники

7. Організація контролю за діяльністю учасників навчально-виховного процесу.

1. Здійснити перевірку - Внутрішньошкільного контролю(додаток 3)

2.Видати наказ про результати проведення директорських контрольних робіт за І семестр.

3.Провести класно узагальнюючий контроль 4 класу.

До 25

До 25/12

До 25

ЗНВР,МО

ЗНВР, МО

ЗНВР, МО

8. Фінансово-господарська діяльність.

1. За канікулярний час зробити ремонт шкільних меблів, дверей, де необхідно відремонтувати підлогу.

2. Зробити детальний огляд системи опалення.

3. Складання звітів про спожиту електроенергію.

4.Складання звітів про спожите паливо.

Канікули

Канікули

До 05/12

до 05/12

Завгосп

СІЧЕНЬ

Розділ

Завдання та зміст роботи

Термін виконання заходів

Відповідальні за виконання

Зауваження щодо виконання (перенесення, зняття, зміни)

1. Реалізація Закону України „Про загальну середню освіту”.

  1. Аналіз стану відвідування учнями школи
  2. Залучення учнів, що стоять на внутрішньо шкільному контролі до роботи гуртків, позашкільних заходів.

3.Оформити акти відвідування асоціальних сімей.

До 13/01

Постійно

До 20

ЗНВР

Класні керівники

ЗВР,практ.психолог

2. Організація навчально-пізнавальної діяльності учнів.

1.Підбити підсумки участі учнів у ІІ турі Всеукраїнських предметних олімпіад.

2. Перевірка календарно - тематичного планування та планів ВР на ІІ семестр

До 20

До 10

ЗНВР

ЗНВР,ЗВР

3. Становлення та розвиток виховної системи.

1.

МО класних керівників :

1-4 класи

5-8 класи

9-11 класи

2.

Різдвяні святкування

3.

День Соборності України:

- тематичні години спілкування;

- виставка літератури та публіцистики

4.

День пам’яті загиблих під Крутами:

- випуск інформстіннівки;

- години спілкування;

- літературні читання.

5.

Заочний районний конкурс «Поетичний вернісаж»

6.

Заочний районний конкурс фотоаматорів «Моя Україно» та « Молоде обличчя України» , « Пам'ять»

7.

Районна виставка декоративно-прикладного мистецтва «Знай і люби свій край»

8.

Великий зимовий облік птахів.

9

Заходи присвячені 420-річниці від дня народження Богдана Хмельницького

06.01 - 07.01

22.01

29.01

ЗДВР,керівники МО.

Класні керівники

Кл. кер.

бібліотекар,

п-о.

Кл. кер.,ЗДВР

Кл. кер., вч. укр.літератури,п-о.

П-о,кл.керівн.

Керівн.гуртків,кл. керівники

Вчитель біології.

Вч.історії,бібліотекар,

кл .керівн.

4. Науково-теоретична та методична робота з кадрами.

1.Провести педагогічну раду(додаток 2)

2.Вивчення досвіду вчителів, що атестуються.

3. Провести анкетування для вивчення рейтингу вчителів, що атестуються, серед колег, учнів.

4.Засідання школи передового педагогічного досвіду.

5. Проведення реєстрації випускників 11-го класу у ЗНО з української мови і літератури, математики або історії України.

Прот.місяця

Члени комісії

ЗНВР

Відповідальний за реєстрацію

5. Охорона та зміцнення здоров’я учнів

1. Бесіда: „Профілактика захворювання на вірусний гепатит”.

2. Надання долі карської допомоги учням.

3. Профілактичні щеплення.

4. Складання перспективного меню.

5. Обстеження учнів на наявність педикульозу.

6. Навчання технічних та педагогічних працівників з охорони праці.

До 15

Постійно

За планом

1 р.на зає.

2 р. на зає

Згідно плану.

Медсестра

Медсестра

Медсестра

Медсестра

Медсестра

Дирекція

6. Співдружність сім’ї, школи, громадськості та позашкільних закладів з метою розвитку особистості учнів

1. Провести засідання батьківського комітету.

2. Проведення батьківських зборів.

До 30

Дирекція

Дирекція

7. Організація контролю за діяльністю учасників навчально-виховного процесу

1. Провести класно-узальнюючий контроль 9 класу.

2. Систематичність перевірки учнівських зошитів у 5 класі з предметів гуманітарного циклу (МО).

2.Перевірка класних журналів щодо виконання навчальних планів та програм, виконання вимог щодо ведення журналу

До 30

До 30

До 30/01

Дирекція

ЗНВР

8. Фінансово-господарська діяльність

1. Перевірка будівлі школи, даху на наявність зледеніння, наметів снігу.

2. Складання звітів про спожиту електроенергію.

3. Складання звітів про спожите паливо.

Постійно

До 05

До 05

Завгосп

Завгосп

Завгосп

ЛЮТИЙ

Розділ

Завдання та зміст роботи

Термін виконання заходів

Відповідальні за виконання

Зауваження щодо виконання (перенесення, зняття, зміни)

1. Реалізація Закону України „Про загальну середню освіту”

1. Здійснювати постійний контроль за станом харчування учнів у шкільній їдальні.

2.Засідання ради з профілактики правопорушень.

Постійно

До 20

Дирекція

ЗВР

2. Організація навчально-пізнавальної діяльності учнів

1. Аналіз заємо відвідування (особливо вчителями старших класів уроків 1-4 класів).

2. Постійно відвідувати уроки у 1-му класі.

До 25

Протягом місяця

ЗНВР

ЗНВР

3. Становлення та розвиток виховної системи.

1.День Святого Валентина.

2. Лінійка – реквієм до Дня героїв Небесної сотні.

3. Міжнародний день рідної мови.

14.02

20.02

21.02

Кл.кер.п-о.

ЗДВР,п-о.

Вч.укр.мови.,кл.кер.

4. Теоретична та методична робота з кадрами

1.Вивчення досвіду роботи вчителів, що атестуються.

2. Ознайомити вчителів що атестуються з ходом та результатами атестації, з атестаційними листами.

Протягом місяця

До 20/02

Члени комісії

Голова комісії

5. Охорона та зміцнення здоров’я учнів

1. Проаналізувати виконання колективного договору з питань забезпечення безпечних умов праці

2. Бесіда: „Профілактика простудних захворювань”.

3. Надання долікарської допомоги учням.

4. Профілактика щеплень.

5. Складання перспективного меню.

6. Обстеження учнів на наявність педикульозу.

7. Навчання технічних та педагогічних працівників з охорони праці.

До 20

До 20

Постійно

За планом

1 раз на тижд.

2 р. на тижд.

Згідно плану

Голова ПК

Медсестра

Медсестра

Медсестра

Медсестра

Медсестра

Дирекція

6. Співдружність сім’ї, школи, громадськості та позашкільних закладів з метою розвитку особистості учнів

1. Проведення засідання батьківського комітету.

2. Проведення батьківського лекторію..

3.Виставка плакатів, буклетів, науково-популярної літератури про статеве виховання та наслідки його відсутності .

До 28/02

Дирекція

7. Організація контролю за діяльністю учасників навчально-виховного процесу

1. Здійснити перевірку - Внутрішньошкільного контролю

(додаток 3)

2. Контроль за виконанням єдиного орфографічного і мовного режиму .

3. Контроль ведення документації МО .

До 28

Дирекція

ЗНВР

ЗНВР

8. Фінансово-господарська діяльність

1. Розробити заходи по підготовці та проведенню поточного ремонту школи.

2. Складання звітів про спожиту електроенергію.

3. Складання звітів про спожите паливо.

До 28/02

До 05

До 05

Завгосп

Завгосп

Завгосп

БЕРЕЗЕНЬ

Розділ

Завдання та зміст роботи

Термін виконання заходів

Відповідальні за виконання

Зауваження щодо виконання (перенесення, зняття, зміни)

1. Реалізація Закону України „Про загальну середню освіту”

1. Контроль за відвідуванням учнями школи

2. Скласти план підготовки школи до складання іспитів державної підсумкової атестації.

До 24

До 31

ЗНВР

ЗНВР

2. Організація навчально-пізнавальної діяльності учнів

1. Організувати тренувальні заняття невоєнізованих формувань.

27-29.03

ЗНВР,вч. Захисту вітч.

3. Становлення та розвиток виховної системи

1.

МО класних керівників:

1-4 класи

5-11 класи

2.

Ранки,присвячені Міжнародному жіночому дню – 8 Березня

-«З маминим ім’ям на вустах» (1-4 класи)

-Свято «Мамо моя рідна! Уклоняюсь піснею тобі! (5-8 класи)

-Вечір «Жінко,мати,трудівниця! Нам тобою лиш гордитись!»

(9-11 класи)

3.

4.

Шевченківські дні у школі:

- виставка ілюстрацій до творів Кобзаря;

- літературне читання.

5.

Всесвітній день водних ресурсів.

6.

Акція « Лист солдату ЗСУ»

7.

День зустрічі птахів:

- конкурс пташиних будиночків;

- виставка плакатів «Птахи повертаються»;

- виставка малюнків « Я малюю птаха»;

- літературне читання(поезія про птахів)

8.

Районний етап конкурсу дитячої та юнацької творчості «Таврійський барвограй»:

- конкурс малюнків «Акварелі райдуги»;

- виставка декоративно-ужиткового мистецтва;

- концертна програма;

- фотовиставка.

9.

Місячник екології (за окремим планом)

10

Районні змагання з початкового технічного моделювання.

Березень

07.03

09-10.03

22.03

Протягом місяця

4. Теоретична та методична робота з кадрами

1. Заслухати творчі звіти вчителів, підготувати документи атестаційної кампанії.

2. Оформити досвід роботи вчителів, що атестуються.

3. Провести підсумкове засідання атестаційної комісії по встановленню кваліфікаційних категорій.

4. Видати наказ „Про результати атестації педпрацівників”.

5. Відвідати уроки молодих вчителів з метою надання методичної допомоги.

6.Організація методичного супроводу роботи вчителів - предметників, які працюють в 11 х класах з питань підготовки учнів до ЗНО-2016

7. Провести педагогічну раду (дод.1)

До 15/03

До 20

До 20

До 20

Прот. місяця

Голова комісії

Вчителі, що атестуються

Голова комісії

Голова комісії

Дирекція

ЗНВР

5. Охорона та зміцнення здоров’я учнів

1. Дотримання санітарно-гігієнічних вимог, щодо утримання класних кімнат .

2. Бесіда „Профілактика захворювань, що передаються людині від тварин”.

3. Надання долікарської допомоги учням.

4. Профілактика щеплення.

5. Складання перспективного меню.

6. Обстеження учнів на наявність педикульозу.

7. Підготовка до проведення Дня ЦО.

8. Навчання технічних та педагогічних працівників з охорони праці.

До 20

До 13

Постійно

За планом

1 раз на тижд.

2 р. на тижд.

До 20

Згідно плану

Медсестра

Медсестра

Медсестра

Медсестра

Медсестра

Медсестра

Дирекція

Дирекція

6. Співдружність сім’ї, школи, громадськості та позашкільних закладів з метою розвитку особистості учнів

1. Надання допомоги сім’ям з метою поліпшення відвідування дітьми школи, своєчасне інформування батьків про відсутність дітей на заняттях.

2.Організувати зустріч батьків з представниками відділу освіти,служби захисту прав дитини.

Постійно

До 20

Класні керівники

ЗВР

7. Організація контролю за діяльністю учасників навчально-виховного процесу

1. Здійснити перевірку - Внутрішньошкільного контролю

(додаток 3)

До 31

Дирекція

8. Фінансово-господарська діяльність

1. Підготувати інвентар для виконання с/г робіт на шкільному подвір’ї.

2. Складання звітів про спожиту електроенергію.

3. Складання звітів про спожите паливо.

До 10

До 05

До 05

Завгосп

Завгосп

Завгосп

КВІТЕНЬ

Розділ

Завдання та зміст роботи

Термін виконання заходів

Відповідальні за виконання

Зауваження щодо виконання (перенесення, зняття, зміни)

1. Реалізація Закону України „Про загальну середню освіту”

1. Скласти план роботи по підготовці до оздоровчої кампанії.

2. Контроль за поведінкою учнів під час перерв. Ефективність чергування вчителів по школі

3. Скласти розклад консультацій по підготовці до ДПА.

4. Ознайомити учнів та батьків з Інструкцією про складання іспитів ДПА.

До 21/04

До 25

До 20

До 20

ЗВР

ЗВР

ЗНВР

ЗНВР

2. Організація навчально-пізнавальної діяльності учнів

1. Оформити документи для проведення ДПА, оформити стенд.

2. Перевірити відвідування учнями уроків фізичного виховання та знань видів спорту.

До 20

До 15

ЗНВР

Дирекція

3. Становлення та розвиток виховної системи

1.

День гумору:

- виставка фотознімків «Із сміхом на вустах»;

- конкурс стіннівок «Смійтеся на здоров’я!»

- виставка малюнків «Сміхопанорама»

2.

Всесвітній день здоров’я:

- уроки здоров’я в кабінеті шкільної медичної сестри та в ФАПі села.

3.

Міжнародний день визволення в’язнів фашистських таборів:

- зустрічі з остарбайтерами;

- перегляд відеофільмів і презентацій.

4

День авіації і космонавтики:

- інформаційно-просвітницька лінійка «Україна і космонавтика».

5.

Міжнародний день пам’ятників та історичних місць:

- догляд за пам’ятниками, обелісками, могилами;

- догляд за могилою невідомого солдата.

6.

День Землі:

- озеленення шкільної території;

- волонтерська допомога самотнім громадянам по господарству.

7.

8.

9.

День пам’яті про Чорнобильську трагедію:

- тематична виставка «Чорнобиль на сторінках газет, журналів, книг»;

- години спілкування «Дзвони Чорнобиля»

Тиждень знань безпеки життєдіяльності (за окремим планом).

Весняний благодійний ярмарок.

10

11

Районний заочний конкурс «Професійна майстерність педагога-організатора».

Прийом у барвінчата учнів 1 класу:

- свято «І помандруємо Барвінковою країною…»

12

13

14

Батьківський лекторій:

- лекція «Герої Херсонщини – герої великої Вітчизняної»;

- відео – презентація «Вічна слава героям Новофедорівки!», присвячена Дню Перемоги;

- виставка букетів і композицій «Салют,Перемого!»

Конкурс учнівського самоврядування «Лідер року»

День довкілля:

- суботник по благоустрою шкільної території.

01.04

11.04

12.04

14/04

Протягом

місяця

26.04

Поліновська Н.А. кл.,керівники 5-11 кл.

Медична сестра

ЗВР, кл. кер.

Вч. фізики, кл. кер.

Краснощок Ю.В.

Кл.керівники,ЗДВР,

учнівське самоврядування

Кл. кер.

Кл.,керівники

бібліотекар,

СвиридоваД.Л.,кл.,кер.

Поліновьска Н.А.

Кл.керівники

П-о.

Класні керівники

Поліновська Н.А.

Кл.,кер.

ЗДВР,Поліновська Н.А.

ЗДВР,кл.,керівники

4. Теоретична та методична робота з кадрами

1. Випустити методичний бюлетень про досвід роботи вчителів, що атестуються.

2. Конференція-презентація методичних розробок МО вчителів .

До 30

ЗНВР

Голови МО

5. Охорона та зміцнення здоров’я учнів

1. Надання першої долікарської допомоги учням.

2. Профілактика щеплення.

3. Складання перспективного меню.

4. Обстеження учнів на педикульоз.

5. Бесіда: „Краснуха, кір, коклюш та ін. інфекц. захворювання – профілактика”.

6. Проведення медогляду учнів. Діагностика здоров’я підлітків.

7. Підготовка до проведення Дня ЦО.

8. Навчання технічних та педагогічних працівників з охорони праці.

9. Прийняття заліків з питань охорони праці працівниками школи.

Постійно

За планом

1 раз на тиж.

2 рази на тиж.

До 20

До 20

Згідно плану

Згідно плану

До 30

Медсестра

Медсестра

Медсестра

Медсестра

Медсестра

Медсестра

Дирекція

6. Співдружність сім’ї, школи, громадськості та позашкільних закладів з метою розвитку особистості учнів

1. Батьківський лекторій.

2. Фото-ілюстративна виставка «Молодь нашого часу»

Протягом

місяця

7. Організація контролю за діяльністю учасників навчально-виховного процесу

1. Здійснити перевірку - - Внутрішньошкільного контролю

(додаток 3)

Протягом

місяця

Дирекція

8. Фінансово-господарська діяльність

1.Розпочати заготівлю матеріалу для проведення поточного ремонту.

2.Складання звітів про спожиту електроенергію.

3. Складання дефектних актів та кошторисів для проведення поточних та капітальних ремонтів будівлі школи.

До 30

До 05

До 30

Завгосп

Завгосп

Завгосп

ТРАВЕНЬ

Розділ

Завдання та зміст роботи

Термін виконання заходів

Відповідальні за виконання

Зауваження щодо виконання (перенесення, зняття, зміни)

1. Реалізація Закону України „Про загальну середню освіту”

1. Перевірка збереження підручників за навчальний рік.

2. Організувати передачу підручників до бібліотеки.

3. Здійснити перевірку ведення шкільної документації.

4.Розробити графік проходження учнями навчальної практики.

5. Визначити попереднє працевлаштування випускників школи.

7. Провести загальношкільні збори з питань закінчення навчального року.

До 15/05

До 31

До 31

До 25

До 15

До 25

Бібліотекар

Бібліотекар

ЗНВР

ЗНВР

Дирекція

Дирекція

2. Організація навчально-пізнавальної діяльності учнів

1. Провести педагогічну раду: Про допуск учнів 9, 11 класів до ДПА”.

2. Скласти розклад ДПА з урахуванням вибраних предметів.

3. Взяти під контроль здачу заліків з фізичного виховання учнями 4, 9, 11 класів.

4. Скласти попереднє педагогічне навантаження педагогічних працівників.

5. Зробити аналіз успішності учнів, які претендують на нагороди.

До 10

До 15

До 15

До 25

Дирекція

ЗНВР

Дирекція

Дирекція

3. Становлення та розвиток виховної системи

1. Нарада при ЗДВР:

- ведення волонтерською роботи воїнам АТО;

- стан підготовки до свята останнього дзвоника та випускних у

9,11 класах.

2.Трудові десанти до обелісків, пам’ятників, могил ветеранів.

3.Уроки мужності, уроки пам’яті до Дня пам’яті та примирення .

4. Заходи до Дня пам’яті та примирення, присвячені пам’яті жертв Другої світової війни.

5. День Матері:

- тематична виставка художньої та публіцистичної літератури;

- фотовиставка «Миле обличчя моєї матусі»;

- конкурс малюнків «найрідніша на світі людина – моя мама!»

- години спілкування;

6. День української вишиванки.

7. Свято останнього дзвоника

8. Підготовка до відкриття пришкільного табору відпочинку з денним перебуванням «Веселка»

9. Всесвітній день товариства Червоного Хреста:

- збір одягу для нужденних;

- розповсюдження марок товариства

10. Всесвітній день проти тютюну:

- виставка «Тютюн. Його шкідливість для юного організму».

11. День Європи:

- відео урок «Україна – центр Європи»;

- тематична виставка «Що ми знаємо про країни Європейського Союзу»;

- вікторина «Країни Європи»

12. Районні змагання з туризму і краєзнавства

03.05

До 09.05

07/05

08-09/05

12.05

15.05.

26.05

До 30.05

До 30.05

31.05

21.05

ЗДВР,

Поліновська Н.А.

Кл.,керівники,учнівське самоврядування,кл.,кер.

Кл.керівн.,вч захисту вітчизни,п-о.

ЗДВР,кл.,кер.1-4кл

Кл.,керівники

кл. кер.

ЗВР, п-о
ЗДВР,п-о.

Кл. кер.,п-о.

Медсестра школи

Кл. кер. 5-11кл.

Кер гуртка з турист роботи.

4. Науково-теоретична та методична робота з кадрами

1. Нарада при директору «Стан підготовки і проведення виховних заходів у випускних класах».

2. Провести засідання МО.

3.Провести анкетування учителів з питання організації методичної роботи на новий навчальний рік.

4.Скласти розклад консультацій.

5.Підготувати технічні засоби та приміщення для проведення ДПА.

6. Підготовка до проведення літнього мовного табору 2017.

До 11

До 18

До 25

До 15

До 15/05

До 26

ЗДНВР,вчителі англ..мови.

5. Охорона та зміцнення здоров’я учнів

1. Надання першої долікарської допомоги учням.

2. Профілактика щеплення.

3. Складання перспективного меню.

4. Обстеження учнів на наявність педикульозу.

5. Бесіда: „Запобігання дорожньо-транспортному травматизму. Безпека на воді.”

6. Переглянути інструкції з безпеки життєдіяльності для роботи пришкільного оздоровчого табору.

7. Провести залік із правил поведінки на воді, у транспорті, у громадських місцях, на вулиці, правил поводження з отруйними, вибуховими, легкозаймистими речовинами, з колючими та ріжучими предметами.

8. Проведення Дня ЦЗ.

Постійно

За планом

1 раз на тиж.

2 рази на тиж.

До 25

До 25

До 22/05

Медсестра

Медсестра

Медсестра

Медсестра

Медсестра

Директор табору

Класні керівники

Дирекція

6. Співдружність сім’ї, школи, громадськості та позашкільних закладів з метою розвитку особистості учнів

1. Загальношкільні батьківські збори. Звіт адміністрації школи.

2. Засідання батьківського комітету.

3.Залучення депутатів с/Ради, голови с/Ради до проведення оздоровчої кампанії.

До 25

До 25

Протягом місяця

Дирекція

ЗВР

7. Організація контролю за діяльністю учасників навчально-виховного процесу

1. Здійснити перевірку :

1.1. Ефективність гурткової роботи школи.

1.2. Стан ведення шкільної документації вчителями школи

1.3. Рівень знань учнів початкових класів з правил дорожнього руху

2. Перевірити виконання навчальних програм з усіх предметів.

4. Написання підсумкових контрольних робіт (2-11 кл.)

5. класно узагальнюючий контроль 11 класу.

6. Стан викладання предметів художньо – естетичного циклу.

До 15/05

До 30

До 15

До 30

ЗНВР, голови МО

8. Фінансово-господарська діяльність

1. Складання звітів про спожиту електроенергію.

2. Складання плану проведення поточних ремонтів.

3. Завезення матеріалу для проведення поточного ремонту.

До 05/05

До 18

До 30

Завгосп

Завгосп

Завгосп

ЧЕРВЕНЬ

Розділ

Завдання та зміст роботи

Термін виконання заходів

Відповідальні за виконання

Зауваження щодо виконання (перенесення, зняття, зміни)

1. Реалізація Закону України „про загальну середню освіту”

1. Проведення іспитів державної підсумкової атестації.

2. Проходження учнями навчально-виробничої практики.

3. Засідання педагогічної ради:

- з питань переведення учнів перевідних класів;

- про випуск учнів випускних класів.

4. Здійснення аналізу роботи школи за 2014-2015 н. р.

5. Планування роботи школи на 2015-2016 н .р .

6. Видача учням 9, 11-х класів документів про освіту.

Згідно графіка

До 15

До 15/06

Дирекція

2. Організація навчально-пізнавальної діяльності учнів

1. Проведення консультацій з питань підготовки до здачі іспитів ДПА.

2. Видача табелів успішності учням перевідних класів.

3. Контроль за відпрацюванням учнями навчально-виробничої практики.

4. Проведення літнього мовного табору

Згідно графіка

Учителі

Класні керівники

ЗНВР

Вчителі англ.мови.

3. Становлення та розвиток виховної системи

1

День захисту дітей:

- святковий концерт у СБК « Моє щасливе дитинство»

- малюнок на асфальті.

2

Урочисте свято вручення свідоцтв про неповну середню освіту учням 9 класу.

3

Свято прощання зі школою учнів 11 класу

4

День Конституції України:

- підняття Державного прапора України;

- змагання з футболу.

01.06

Педагог-організатор

Педагог-організатор

П-о.

ЗДВР.,вч.фізкультури.

4. Науково-теоретична та методична робота з кадрами

1. Здача звітів про результати успішності учнів з предметів за рік.

2. Здача аналізу роботи за рік вчителями – предметниками .

3. Здача класних журналів, особових справ, написання характеристик на учнів.

4.Складання звіту про підсумки виконання навчальних програм.

Вч-предметники,ЗНВР.

Вчителі- предметники

Класні керівники

ЗДНВР

5. Охорона та зміцнення здоров’я учнів

1. Проведення оздоровчої кампанії.

2. Проведення інструктажів з безпеки життєдіяльності з учнями, що проходять:

- оздоровлення в ПОТ;

- навчально-виробничу практику.

до 01/06

до 01/06

ЗВР

Директор табору

Учителі

6. Співдружність сім’ї, школи, громадськості та позашкільних закладів з метою розвитку особистості учнів

1. Залучення батьківських колективів до оздоровчої компанії та поточних ремонтів..

2. Залучення представників с/Ради до проведення відпочинкової кампанії.

Класні керівники

Директор табору

7. Організація контролю за діяльністю учасників навчально-виховного процесу

1. Робота комісій по прийняттю іспитів ДПА.

2. Контроль за відпрацюванням робочого часу працівниками школи.

Згідно граф.

Дирекція

8. Фінансово-господарська діяльність

1. Проведення поточних ремонтів.

2. Складання акту за результатами проведення поточного ремонту школи.

До 30/06

До 30/06

Класні керівники

Завгосп

Кiлькiсть переглядiв: 0

Коментарi