План внутрішньошкільного контролю на

2016 – 2017 н.р.

Місяць

Питання

Форма обговорення

Об’єкт контролю

Хто здійснює контроль

Вересень

1. Аналіз планування всіх ділянок школи

Оперативна нарада

Вчителі

Дирекція

2. Організація харчування учнів

Про дотримання санітарних вимог на харчоблоці

Оперативна нарада

Вчителі, відповідальні за організацію харчування

Дирекція

Нарада

3. Організація роботи з безпеки життєдіяльності

Нарада при директорі

Вчителі, класні керівники

Дирекція

4. Організація роботи з попередження дитячого травматизму

Нарада при директорі

Вчителі, класні керівники

ЗВР

Жовтень

1. Наступність у навчанні 4 і 5 класів. Адаптація п’ятикласників

Нарада при директорі

Вчителі

ЗНВР

2. Розвиток комунікативних здібностей учнів на уроках української мови як умова їх ефективної соціалізації

Наказ

Вчителі української мови, вчителі початкових класів

ЗНВР

3. Розвиток логічного мислення учнів на уроках математики

Довідка

Вчителі математики, вчителі початкових класів

Дирекція

4. Стан чергування учнів по школі

Довідка

Класні керівники

ЗВР

Листопад

1. Стан виконавської дисципліни

Нарада при директорі

Вчителі

Дирекція

2. Формування та вдосконалення життєво необхідних знань та умінь на уроках Захисту Вітчизни

Довідка

Вчитель Захисту вітчизни

Дирекція

3. Стан викладання іноземної мови. Відповідність рівня досягнень учнів вимогам програми

Наказ

Вчителі іноземної мови

Дирекція

4. Стан роботи школи з асоціальними сім’ями

Наказ

Класні керівники, практичний психолог, соціальний педагог

Дирекція

Грудень

1. Виконання практичної частини програми з фізики

Наказ

Вчитель фізики

Дирекція

2. Дотримання методичних рекомендацій щодо перевірки зошитів з математики , української мови та літератури

Наказ

Вчителі математики, української мови, початкових класів

3. Стан краєзнавчої роботи у школі

Нарада при директорі

Відповідальний за туристично – краєзнавчу роботу, класні керівники

ЗВР

4. Стан психологічного супроводу щодо попередження конфліктних ситуацій та насильства над дітьми

Нарада при директорі

Класні керівники, психолог

ЗВР

5. Стан ведення класних журналів вчителями школи

Довідка

Вчителі

ЗНВР

Січень

1. Створення соціального паспорту класу

Нарада при директорі

Класні керівники

ЗВР

2. Стан гурткової роботи в школі

Нарада при директорі

Керівники гуртків

ЗВР

3. Вивчення діяльності учнів на уроках трудового навчання та технологій

Наказ

Вчитель трудового навчання, вчителі початкових класів

Дирекція

4. Дотримання методичних рекомендацій щодо перевірки зошитів з зарубіжної літератури та іноземної мови

Довідка

Вчителі зарубіжної літератури та іноземної мови

Дирекція

Лютий

1. Стан формування мовних компетентностей на уроках української мови

Довідка

Вчителі української мови

ЗДНВ

2. Стан викладання математики. Відповідність рівня досягнень учнів вимогами програми

Наказ

Вчителі математики, вчителі початкових класів

Дирекція

3. Про хід атестації педагогічних працівників

Нарада при директорі

Вчителі, що атестуються, атестаційна комісія

ЗНВР

4. Стан роботи методичних об’єднань в школі

Нарада при директорі

Вчителі, голови МО

ЗНВР

5. Стан роботи кімнати школяра

Довідка

ЗВР, відповідальний за військово – патріотичне виховання

Дирекція

Березень

1. Організація та здійснення тематичного обліку досягнень учнів на уроках іноземної мови

Довідка

Вчителі іноземної мови

ЗДНВ

2. Стан роботи з молодими педагогами

Нарада при директорі

Молоді вчителі, наставники

ЗНВР

3. Стан позаурочної виховної роботи

Нарада при директорі

Класні керівники

ЗВР

4. Стан військово – патріотичного виховання у школі

Наказ

Вчителі

Дирекція

5. Стан викладання курсів за вибором

Довідка

Вчителі

Дирекція, ЗНВР

Квітень

1. Відповідність форм, методів ,дидактичних завдань на уроках астрономії

Довідка

Вчитель астрономії

Дирекція

2. Стан організації роботи спецмедгрупи з фізичного виховання

Наказ

Вчитель фізичного виховання, медсестра, класні керівники

Дирекція, ЗНВР

3. Дотримання санітарно – гігієнічного режиму школи

Наказ

Працівники

дирекція

4. Організація національного виховання засобами шкільної бібліотеки

Бібліотекар

Довідка

ЗВР

5. Стан роботи з сім’ями ,що належать до категорії кризових

Соціальний педагог, класні керівники

Довідка

ЗВР

Травень

1. Про дотримання учасниками навчально – виховного процесу та технічними працівниками вимог чинного законодавства з охорони праці та безпеки життєдіяльності

Наказ

Працівники

Дирекція

2. Стан ведення класних журналів вчителями школи

Довідка

Вчителі

ЗНВР

4. Про результати контрольних зрізів рівня навчальних досягнень з основ наук

Наказ

Вчителі

Дирекція,ЗНВР

Кiлькiсть переглядiв: 0

Коментарi