• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Сторінка психолога та соціального педагога

Шкільний психолог

Гурнак Сніжана Вячеславівна

Дата народження - 16.11.1989 року

Освіта - вища,Миколаївський національний університет ім. В.О.Сухомлинського

Стаж роботи станом на 01.09.2012 року - 2 роки, в школі - 2 роки

/Files/images/гурнак.JPG

Задачі психологічної служби

Визначення напрямів та необхідних умов індивідуального розвитку суб’єктів навчально-виховного процесу і всього закладу в цілому;

Робота над реалізацією принципів гуманістичного навчання, особистісно-орієнтованої освіти, допомога учням в адаптації під час переходу з однієї вікової групи в іншу;

Забезпечення адекватного рівня психологічної компетентності всіх учасників освітнього процесу;

Проведення лекцій та виховних годин для учнів, тренінгових, ігрових занять, виступів на батьківських зборах, організація роботи постійнодіючого консультпункту для батьків;

З метою покращення роботи з девіантними підлітками працювати з вчителями з вивчення цієї проблеми, організувати індивідуальну роботу з учнями “групи ризику”;

Проведення профорієнтаційної роботи серед учнів і батьків 9 – 11 класів, робота факультативу для учнів 9-х класів “Людина і світ професій”;

Проведення роботи з обдарованими учнями та їх батьками;

Засобами самоосвіти підвищувати свій професійний рівень, приймати активну участь у роботи міського методичного об’єднання, семінарах практикумах для вчителів.Принципи психологічної служби:

Принцип науковості – здійснення діяльності на основі досягнень сучасної психології з використанням валідних діагностичних методик, що пройшли апробацію на території України та містять вікові тестові норми;

Принцип гуманізації навчально-виховного процесу – пріоритету інтересів особистості дитини;

Принцип розвивального характеру діяльності;

Принцип сенситивності – урахування вікової періодизації в розвитку певних видів психічної діяльності;

Принцип індивідуального підходу – урахування індивідуальних темпів та напрямів розвитку особистості дитини;

Принцип системності – розгляд явищ у системі навчально-виховного процесу та сукупності взаємодії суб’єктів педагогічного процесу.

Завдяки роботі психолога в школі створено:

сприятливий психологічний клімат, де комфортно себе відчувають всі учасники виховного процесу;

створені умови для всебічного особистісного розвитку дітей, їхнього повноцінного психічного здоров’я.

Психолог сприяє:

пошуку, відбору і розвитку обдарованих дітей;
свідомому вибору молоддю професії, з урахуванням ціннісних орієнтацій, здібностей, життєвих планів і можливостей учнів;
успішному навчанню учнів різних вікових категорій, з урахуванням індивідуальних особливостей кожної дитини і – можливих труднощів в адаптації під час переходу з однієї вікової категорії в іншу.
Психолог захищає дітей від будь-яких форм фізичного, психічного та морального насильства, пропагує здоровий спосіб життя.
Робота психолога спрямована на формування психологічної культури учнів, педагогів, батьків.

Навіщо потрібен психолог в школі?

Робота психолога в школі нерозривно пов’язана з освітнім процесом. Для початківця фахівця школа – хороша можливість придбати цінний досвід роботи з людьми, з дітьми, досвід вирішення всіляких психологічних проблем. Але школа – це величезний соціальний інститут. Психолог працює не тільки з дітьми, а також і з педагогами та батьками. Нерідко в школі працюють декілька фахівців-психологів (психологічна служба), так як поле діяльності психолога досить широке. Розглянемо основні напрями діяльності психолога в школі:

Психологічне просвітництво

– формування у учнів, вихованців та їхніх батьків (законних представників), у педагогічних працівників і керівників освітніх установ потреби в психологічних знаннях, бажання використовувати їх в інтересах власного розвитку. Створення умов для повноцінного особистісного розвитку і самовизначення учнів, вихованців на кожному віковому етапі, а також у своєчасному попередженні можливих порушень у становленні особистості і розвитку інтелекту;

Психологічна профілактика

– попередження виникнення явищ дезадаптації учнів, вихованців в освітніх установах, розробка конкретних рекомендацій педагогічним працівникам, батькам (законним представникам) з надання за допомоги в питаннях виховання, навчання і розвитку;

Психологічна діагностика

– поглиблене психолого-педагогічне вивчення учнів, вихованців протягом усього періоду навчання, визначення індивідуальних особливостей і схильностей особистості, її потенційних можливостей у процесі навчання і виховання, у професійному самовизначенні, а також виявлення причин і механізмів порушень у навчанні, розвитку, соціальної адаптації.

Психологічна корекція

– активний вплив на процес формування особистості в дитячому віці і збереження її індивідуальності, здійснюване на основі спільної діяльності педагогів – психологів, дефектологів, логопедів, лікарів, соціальних педагогів та інших фахівців. Ця робота включає в себе елементи гри і рисункові методи (в залежності від віку дитини). Проведення позакласних заходів (класна година, година психолога) також входять до компетенції психолога.

Консультативна діяльність

– надання допомоги учням, вихованцям, їх батькам (законним представникам), педагогічним працівникам та іншим учасникам освітнього процесу в питаннях розвитку, виховання і навчання за допомогою психологічного консультування. Складання психолого-педагогічної характеристики дитини, яка розкриває розвиток всіх сфер і психічних процесів, здоров’я.

Школа для дитини є центром освоєння соціуму. Перший досвід міжособистісних відносин, засвоєння знань, і багато чого іншого – все це отримує дитина в школі. Саме тут необхідно виробити єдину лінію роботи і педагогів, і батьків, і психолога. Тільки при взаємному прийнятті рішень, при єдиних цілях, школа може претендувати на звання соціального інституту знань.
Конфіденційно можна звернутись до шкільного психолога на електронну адресу (wym-1350299076670)

gurnak-snejana@rambler.ru

wym-1350299076670

11 жовтня 2012 у нашій школі відбулася зустріч з представником соціальної роботи Шашко О.М.

Було проведено з учнями старших класів відкритй урок-тренінг «ВІЛ/СНІД: передбачити, уникнути, не захворіти» та відео лекторій «Життя в повну силу».Зустріч відбулася цікаво та захоплююче.

/Files/images/DSC02238.JPG24 жовтня в школі відбулися батьківські збори на тему «Попередження насильства та жорстокості в сімї та в дитячого колективі. Батькам був запропонований перегляд відеофільма «Я больше сюда никогда не вернусь», Всім присутнім було роздано буклети «Домашнє насильство», проведено анкетування батьків «Чи гарні ви батьки».

На зборах був присутній фахівець з соціальної роботи Шашко А.О.

/Files/images/DSC08148.JPG/Files/images/DSC08149.JPG


Кiлькiсть переглядiв: 1867

Коментарi