/Files/images/01.jpg/Files/images/img01042019_069.jpg/Files/images/img01042019_070.jpg/Files/images/04.jpg/Files/images/03.jpg/Files/images/02.jpg

13688,93 13688,93
2492425,16 2492425,16
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду по Новофедорівській ЗОШ за 2019 рік
КЕКВПоказникиНадійшло коштівВикористано коштів
2111Заробітна плата2707276,41 2707276,41
2120Нарахування на оплату праці615100,04615100,04
2210Предмети, матеріали, обладнання та інвентар95409,4195409,41
2230Продукти харчування34882,4134882,41
2240Оплата послуг, крім комунальних64619,8564619,85
2250Видатки на відрядження16651665
2272Оплата водопостачання1038,261038,26
2273Оплата за електроенергію77957,8577957,85
2275Оплата інших енергоносіїв ( дрова, вугілля )163250,93163250,93
2282Окреми заходи по реалізації державних програм360360
3110Придбання обладнання і предметів довгострокового користування113041,75113041,75
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду по Новофедорівській ЗОШ за 2018 рік
КЕКВ ПоказникиНадійшло коштівВикористано коштів
2111Заробітна плата2329016,942329016,94
2120Нарахування на оплату праці525906,34525906,34
2210Предмети, матеріали, обладнання та інвентар43877,1943877,19
2230Продукти харчування27184,4527184,45
2240Оплата послуг, крім комунальних3208,253208,25
2250Видатки на відрядження3669,333669,33
2272Оплата водопостачання563,89563,89
2273Оплата за електроенергію4734247342
2275Оплата інших енергоносіїв ( дрова, вугілля )97376,597376,5
2282Окреми заходи по реалізації державних програм00
2800Інші поточні видатки00
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
Новофедорівська ЗОШ за 1 півріччя 2020 року
КЕКВ Показники Надійшло коштів Використано коштів
2111 Заробітна плата(пед.працівники) 1362498,88 1362498,88
2120 Нарахування на оплату праці(пед.працівники) 303975,05 303975,05
2111 Заробітна плата(тех.працівники) 495626,63 495626,6
2120 Нарахування на оплату праці(тех.працівники) 109890,89 109890,9
2210 Предмети,матеріали,обладнання та інвентар
2230 Продукти харчування 7514,32 7514,32
2240 Оплата послуг крім комунальних 2502,1 2502,1
2250 Видатки на відрядження
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 107,54
2273 Оплата за електроенергію 13688,93 13688,93
2275 Оплата інших енергоносіїв 196620,82 196620,82
2274 Оплата природнього газу
2282 Окремі заходи по реалізії державних програм
2800 Інші поточні видатки
3110 Придбання облад.і предм.довгострок.користув.
2492425,16 2492425,16
Кiлькiсть переглядiв: 0

Коментарi