НАКАЗ

05.03.2018 с. Новофедорівка № 17

Про порядок організованого

завершення 2017/2018 навчального року

та особливості проведення державної підсумкової

атестації учнів 4, 9, 11-х класів

Відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту», Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014 № 1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.02.2015 за № 157/26602 та підпунктів 1,3,4,5 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України від 31 липня 2017 року №1103” Деякі питання проведення в 2018 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання,здобутих на основі повної загальної середньої освіти,зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 серпня 2017 року за № 1014/30882,із змінами”, наказів Міністерства освіти і науки України від 19.09.2017 року №1283 “Про підготовку до проведення в 2018 роцізовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти”, від 07.06.2017 № 1/9-315 «Про структуру 2017/2018 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів», на виконання листа МОН від 31.01.2018 №1/9-66 «Про організоване завершення 2017/2018 навчального року та особливості проведення ДПА у закладах загальної середньої освіти”, на підставі протоколу педагогічної ради № 4 від 05.03.2018 року, з метою створення належних умов у закладі освіти, що забезпечать безумовне дотримання порядку закінчення 2017/2018 навчального року і проведення державної підсумкової атестації, у встановленому порядку, здійснення контролю за виконанням навчальних планів та програм, а також за відповідністю освітнього рівня учнів і випускників загальноосвітнього навчального закладу І,ІІ,ІІІ ступенів вимогам Державного стандарту початкової загальної освіти та Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти,

НАКАЗУЮ:

1. Визначити:

- дата проведення свята «Останній дзвоник» - 25 травня 2018 року

- дати вручення документів про освіту учням 9-го класу – 12 червня 2018 року, учням 11-го класу – 26 червня 2018 року

- дати проведення випускних вечорів для учнів 9-го класу – 12 червня 2018 року, учнів 11-го класу – 26 червня 2018 року.

2. Заступнику директора школи з навчально-виховної роботи Колпак Л.І.:

2.1. Розробити заходи по організованому закінченню 2017/2018 навчального року та проведенню державної підсумкової атестації учнів 4-го, 9-го класів, організувати контроль за їх виконанням ( до 23 березня 2018 року).

2.2. Для складання завдань державної підсумкової атестації у 4, 9 класах залучити учителів відповідного фаху, завдання погодити на методичних об’єднаннях вчителів та педагогічній раді та затвердити наказом по школі ( до 20 квітня 2018 року).

Завдання мають відповідати державним вимогам до рівня загальноосвітньої підготовки учнів, визначеним навчальними програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки України.

2.3. Організувати і забезпечити проведення державної підсумкової атестації учнів 4-го класу початкової школи у формі підсумкових контрольних робіт:

15 травня 2018 року – ДПА з літературного читання

17 травня 2018 року – ДПА з української мови

22 травня 2018 року – ДПА з математики

2.4. Разом із класним керівником 4-го класу вжити заходів із недопущення фактів відсутності без поважних причин учнів 4-го класу під час проведення державної підсумкової атестації.

2.5. Установити контроль з питань своєчасного й об’єктивного виставляння випускникам 4-го класу балів за державну підсумкову атестацію та річне оцінювання з української мови (мова та читання) і математики. Результати ДПА не враховувати при виставленні річних оцінок.

2.6. Організувати проведення у навчальному закладі державної підсумкової атестації учнів 9-го класу основної школи з трьох предметів: українська мова, математика та предмет за вибором навчального закладу.

30.05.2018 – українська мова

04.06.2018 – математика

07.06.2018 – іноземна мова (англійська)

2.7. Забезпечити секретність та недоступність сторонніх осіб до матеріалів, підготовлених для проведення державної підсумкової атестації учнів 4, 9-х класів.

2.8. Установити контроль за роботою педагогічних працівників у частині недопущення фактів хабарництва під час організованого закінчення навчального року і проведення державної підсумкової атестації учнів.

2.9. Установити контроль за дотриманням термінів семестрового та річного оцінювання навчальних досягнень учнів 2 – 4-х класів (не пізніше ніж за 5 днів до закінчення навчального року), учнів 5 – 11-х класів (не раніше ніж через 3 дні після виставлення семестрових та з урахуванням часу на вирішення спірних питань).

2.10. Після завершення державної підсумкової атестації узагальнити та проаналізувати результати проведення державної підсумкової атестації учнів 4-го, 9-го, 11-го класів. Узагальнену інформацію надіслати до відділу освіти.

2.11. Здійснити контроль за дотриманням вимог щодо розрахунків середнього бала атестатів випускників 11-го класу, середнього бала свідоцтв випускників 9-го класу та здійсненням відповідних записів у додатках до атестатів про повну загальну середню освіту, свідоцтв про базову загальну середню освіту і шкільній документації.

3. Учителям – предметникам:

3.1.Забезпечити проведення навчальних екскурсій і навчальної практики у 1-8-х класах:

3.1.1. Навчальних екскурсій для учнів 1-4 класів початкової школи не більше 3-х академічних годин щодня,але не більше 12 годин ( з 28 травня по 31 травня 2018 року).

3.1.2.Навчальних екскурсій і навчальної практики: для учнів 5-6 класів ( по 3 академічні години на день,але всього не більше 30 годин), для учнів 7-8 класів ( по 4 академічні години на день, але всього не більше 40 годин) – з 28 травня по 08 червня 2018 року.

3.2. Відвідування учнями пришкільного табору відпочинку враховувати як години навчальних екскурсій та навчальної практики.

3.3. Забезпечити організоване проведення:

- з 15.05. 2017 по 22.05.2018 року державної підсумкової атестації у 4 класі із української мови, читання, математики;

- з 30.05 по 07.06 2018 року державної підсумкової атестації у 9 класі з 3 предметів: української мови, математики,іноземної мови (англійської).

- у 11 класі - з трьох предметів обов’язково для всіх випускників:

-22.05.2018 року у пунктах тестування – з математики у формі зовнішнього незалежного оцінювання;

- 24.05.2018 року у пунктах тестування з української мови у формі зовнішнього незалежного оцінювання;

- 04.06.2018 р. у пунктах тестування з біології у формі зовнішнього незалежного оцінювання;

- 06.06.2018 р. у пунктах тестування – з історії у формі зовнішнього незалежного оцінювання ;

- 08.06.2018 р. у пунктах тестування – з географії у формі зовнішнього незалежного оцінювання.

4. Заступнику директора з виховної роботи Поліновській Н.А.:

4.1. Забезпечити належний рівень організації, змістовне наповнення, дотримання громадського порядку та безпечні умови для проведення святкових урочистостей з нагоди свята Останнього дзвоника, закінчення випускниками 9-х і 11 -х класів і вручення їм відповідно свідоцтв про базову і повну загальну середню освіту державного зразка. Провести свято Останнього дзвоника за участю представників органів виконавчої влади,представників громадських організацій, батьківської громадськості.

5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор школи А.О. Козаченко

Кiлькiсть переглядiв: 0

Коментарi